Čtvrtek, 20. února 2020

Církev získala kapli v Mníšku pod Brdy

31.03.2010
Církev získala kapli v Mníšku pod Brdy
ÚZSVM, Územní pracoviště Střední Čechy (odbor Hospodaření s majetkem státu), bezúplatně převedl kapli Navštívení Panny Marie. Novým majitelem kaple se stala ؘímskokatolická farnost Mníšek pod Brdy.

ÚZSVM, Územní pracoviště Střední Čechy (odbor Hospodaření s majetkem státu), bezúplatně převedl kapli Navštívení Panny Marie. Novým majitelem kaple se stala Ř˜ímskokatolická farnost Mníšek pod Brdy.Kaple s pozemkem se nachází na Malé Svaté Hoře v katastrálním území Mníšek pod Brdy. Nemovitosti jsou zapsány v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky. Kaple není původním historickým majetkem církve, byla vystavěna v roce 1809 fyzickou osobou. Ř˜ímskokatolická farnost ji však užívá k pastoračním účelům a provádí také její údržbu a opravy.