Pondělí, 17. února 2020

Další bezúplatný převod ve veřejném zájmu

19.03.2010
Další bezúplatný převod ve veřejném zájmu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl do vlastnictví města Nové Sedlo v okrese Sokolov 2 pozemky, a to ve veřejném zájmu.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl do vlastnictví města Nové Sedlo v okrese Sokolov 2 pozemky, a to ve veřejném zájmu.Jednalo se o pozemky pod vodní nádrží, tzv. rybníkem Malá Anna, o výměře cca 11.500 m2. Nabyvatel využívá předmětné nemovitosti k provozu vodního díla ve svém vlastnictví. Vodní nádrž slouží městu Nové Sedlo za účelem požární ochrany, ochrany přírody, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému.