Čtvrtek, 20. února 2020

Kuriózní případy likvidace v Karviné

12.03.2010
Kuriózní případy  likvidace v Karviné
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karviná (Územní pracoviště Ostrava), zajistil odbornou likvidaci 12 ks zábavné pyrotechniky s příslušenstvím. Likvidaci provedla specializovaná firma v Ostravě.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karviná (Územní pracoviště Ostrava), zajistil odbornou likvidaci 12 ks zábavné pyrotechniky s příslušenstvím. Likvidaci provedla specializovaná firma v Ostravě.Správní orgán Magistrátu města Karviné vyslovil propadnutí pyrotechniky, kterou Městská policie Karviná zabavila muži, jenž ji odpaloval mezi domovem důchodců a nemocnicí. Tím se dopustil přestupku proti veřejnému pořádku.Dále se odbor Odloučené pracoviště Karviná zabýval likvidací 9 litrů stolního krabicového vína. Městská policie Karviná zabavila alkohol bezdomovcům před obchodním domem Tesco, kde ho na veřejnosti pravidelně konzumují.I v tomto případě vyslovil správní orgán Magistrátu města Karviné propadnutí věci a ÚZSVM poté převzal víno k likvidaci. Podle interních předpisů byl alkohol vylit do kanalizace za přítomnosti komise pro oceňování a likvidaci movitého majetku.