Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky obci

03.03.2010
ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky obci
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl do vlastnictví Obce Lásenice pozemky o celkové výměře 111.459 m2.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl do vlastnictví Obce Lásenice pozemky o celkové výměře 111.459 m2. Celková účetní hodnota pozemků přesahuje částku 744 tisíc korun.Jednalo se o pozemky, které byly historickým majetkem Obce Lásenice. Zaměstnanci ÚZSVM při šetření vycházeli z údajů Katastrálního úřadu Jindřichův Hradec a ze zápisů provedených v Pozemkové knize.