Středa, 22. ledna 2020

ÚZSVM prodal spoluvlastnický podíl

26.03.2010
ÚZSVM prodal spoluvlastnický podíl
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Písek (Územní pracoviště České Budějovice), za 137 tisíc korun prodal spoluvlastnický podíl nemovitostí v katastrálním území Smetanova Lhota.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Písek (Územní pracoviště České Budějovice), za 137 tisíc korun prodal spoluvlastnický podíl nemovitostí v katastrálním území Smetanova Lhota.Jednalo se o polovinu domu včetně stavebního a přilehlého pozemku. ÚZSVM nejprve nabídl spoluvlastnický podíl spoluvlastníkovi nemovitostí, ten však o prodej neprojevil zájem.ÚZSVM poté přistoupil k prodeji formou výběrového řízení, kdy po neúspěšném 1. kole snížil kupní cenu a nabídl ji opět spoluvlastníkovi. Ten nabídku přijal a nemovitosti odkoupil.Výtěžek z prodeje je ziskem státního rozpočtu.