Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM pronajal trafostanici

02.03.2010
ÚZSVM pronajal trafostanici
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), vyřešil kuriózní případ. Budova trafostanice včetně stavebního pozemku v obci Dolní Dobrouč, na území bývalých Sudet, byla ještě v roce 2009 vedena v katastru nemovitostí od roku 1940 ve vlastnictví společnosti Elektrowerke Aktiengesellschaft Berlin W 62, KurfÁĽrstenstrasse 112.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), vyřešil kuriózní případ. Budova trafostanice včetně stavebního pozemku v obci Dolní Dobrouč, na území bývalých Sudet, byla ještě v roce 2009 vedena v katastru nemovitostí od roku 1940 ve vlastnictví společnosti Elektrowerke Aktiengesellschaft Berlin W 62, KurfÁĽrstenstrasse 112. Jednalo se o říšskoněmecký subjekt, jehož vlastnická práva zanikla už v roce 1945.V současné době budovu trafostanice ÚZSVM pronajal příslušnému rozvodnému závodu, který ji více než 60 let spravoval, udržoval a využíval k zabezpečení dodávky elektrického proudu obyvatelům příslušné části obce Horní Dobrouč. Následně bude objekt jako nepotřebný státní majetek odprodán.ÚZSVM řeší u fyzických osob podobné situace podnětem k dodatečnému projednání dědictví, u právnických osob převzetím majetku, není-li znám právní nástupce zaniklého státního subjektu, a následnou realizací pro stát nepotřebného majetku.