Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM sjednocuje vlastnictví převody pozemků

01.03.2010
ÚZSVM sjednocuje vlastnictví převody pozemků
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště ďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), dokončil bezúplatný převod další skupiny pozemků pod komunikacemi, lesními pozemky a vodními toky.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště ďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), dokončil bezúplatný převod další skupiny pozemků pod komunikacemi, lesními pozemky a vodními toky.Jednalo se celkem o 78 pozemků pod komunikacemi, a to ve 30 katastrálních územích. Rozloha převedených pozemků je více než 175 tisíc m2 a celková účetní hodnota je téměř 5 milionům korun. ÚZSVM převedl pozemky pod komunikacemi převážně obcím v okrese ďár nad Sázavou a v kraji Vysočina. Pozemky pod silnicemi I. třídy předal ÚZSVM Ř˜editelství silnic a dálnic ČR. ÚZSVM těmito převody sjednocuje vlastnické vztahy k pozemním komunikacím a pozemkům v rámci silniční sítě na území kraje Vysočina.ÚZSVM dále převedl státnímu podniku Lesy ČR 14 lesních pozemků v 7 katastrálních územích okresu ďár nad Sázavou. Celková výměra pozemků činí cca 23 tisíc m2 a účetní hodnota dosahuje téměř 150 tisíc korun. ÚZSVM má zájem na tom, aby u lesních pozemků byla zajištěna odpovídající péče a ochrana. Protože však ÚZSVM nepřísluší vykonávat tento druh činnosti, převádí pozemky dle platných právních předpisů jiným vhodným správcům.V případech sjednocování majetkových vztahů vlastníka pozemků se správcem vodního toku převedl ÚZSVM ve 2. pololetí roku 2009 celkem 41 pozemků ve 12 katastrálních územích bývalého okresu ďár nad Sázavou. Celková výměra převedených pozemků pod vodními toky činila cca 21 tisíc m2 a účetní hodnota přesahovala 40 tisíc korun.