Sobota, 4. dubna 2020

Výnos z dědictví putuje do státní kasy

10.03.2010
Výnos z dědictví putuje do státní kasy
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal ve 3. kole výběrového řízení nemovitosti a movité věci za bezmála 1,4 milionů korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal ve 3. kole výběrového řízení nemovitosti a movité věci za bezmála 1,4 milionů korun.Jednalo se o prodej ˝ dvojdomku se dvěma pozemky, zahradou a zastavěnou plochou o celkové výměře 558 m2 v katastrálním území atec. Objekt z roku 1927 s jedním nadzemním podlažím, obytným podkrovím a půdním prostorem je podsklepený.Současně s prodejem nemovitostí ÚZSVM za více než 35 tisíc korun prodal i movité věci, a to nábytek, sklo, porcelán, obrazy nebo knihy.Majetek získal ÚZSVM na základě usnesení Okresního soudu v Lounech jako tzv. odúmrť. a výnos z prodeje odvedl do státního rozpočtu.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.