Neděle, 26. ledna 2020

Výnos z prodeje ve prospěch státní pokladny

09.03.2010
Výnos z prodeje ve prospěch státní pokladny
Více než 4 miliony korun ve prospěch státního rozpočtu získali prodejem nemovitostí zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Česká Lípa.

Více než 4 miliony korun ve prospěch státního rozpočtu získali prodejem nemovitostí zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem). Předmětem výběrového řízení byla budova a zastavěný pozemek o výměře 307 m2 v katastrálním území Česká Lípa.Budova z roku 1900 se nachází v centrální části města Česká Lípa. Do roku 2006 byl objekt pronajímán jako administrativní budova, v letech následujících nebyla budova využívána. Svým dispozičním řešením a vnitřním uspořádáním není budova bez stavebních úprav vhodná k bydlení.Před vyhlášením výběrového řízení byla budova jako administrativní objekt nabízena státním organizacím a organizačním složkám státu. O nabízený objekt však žádná organizace neprojevila zájem, a proto byla budova včetně pozemku prodána ve výběrovém řízení za nejvyšší nabídku, která dosáhla částky 4,110.000 korun.Příslušnost hospodaření přešla na ÚZSVM po zrušeném Okresním úřadu Česká Lípa.