Neděle, 26. ledna 2020

Z bývalé moštárny bude kulturní centrum

25.03.2010
Z bývalé moštárny bude kulturní centrum
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl obci Sloup nemovitosti, které se nacházejí na území vesnické památkové zóny. Účetní hodnota majetku je bezmála 109 tisíc korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl obci Sloup nemovitosti, které se nacházejí na území vesnické památkové zóny. Účetní hodnota majetku je bezmála 109 tisíc korun.Předmětem převodu byla jednopodlažní budova a dva související pozemky o celkové výměře 405 m2 v katastrálním území Sloup v Čechách. Hospodářská budova pochází z přelomu 19. a 20. století, v 70. “ 90. letech sloužila jako sklad zahrádkářských produktů a jako moštárna.V současné době je objekt ve špatném technickém stavu. Obec Sloup zamýšlí rekonstrukci a zřízení místní knihovny s internetem, centrum pro vzdělávání, kulturu a výchovu mládeže, dále centrum pro popularizaci obce, jejího okolí a navazujících lokalit Lužických hor, Novoborska a Českolipska.Majetek přešel na ÚZSVM podle zákona po zániku Okresního úřadu Česká Lípa.