Pondělí, 14. října 2019

ÚZSVM předal Národnímu památkovému ústavu umělecká díla

11.03.2009
ÚZSVM předal Národnímu památkovému ústavu umělecká díla
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Olomouc (Územní pracoviště Ostrava), předal Národnímu památkovému ústavu, Územnímu odbornému pracovišti v Olomouci, do správy 8 obrazů různých autorů.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Olomouc (Územní pracoviště Ostrava), předal Národnímu památkovému ústavu, Územnímu odbornému pracovišti v Olomouci, do správy 8 obrazů různých autorů. Šlo např. o obrazy akademické malířky A. Čermákové (Jarní kytice), akademického malíře M. Švabinského (Rozkvetlá růže), akademického malíře A. Markvarta (Bacovské kopce) a akademické malířky M. Rožánkové-Drápkové (Podzim).

ÚZSVM získal tato umělecká díla na základě Usnesení Okresního soudu v Olomouci jako dědictví po významném pedagogovi, který působil na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.