Čtvrtek, 21. listopadu 2019

ÚZSVM převedl soubor lunet

19.03.2009
ÚZSVM převedl soubor lunet
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl 45 lunetových obrazů (olejomaleb na plátně) do vlastnictví Města Havlíčkův Brod. Účetní hodnota souboru obrazů dosahuje částky téměř 2 miliony korun.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl 45 lunetových obrazů (olejomaleb na plátně) do vlastnictví Města Havlíčkův Brod. Účetní hodnota souboru obrazů dosahuje částky téměř 2 miliony korun.

Soubor obrazů z bývalého Augustiniánského kláštera v Havlíčkově Brodě je zapsán na Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Jde o movitou kulturní památku, jejíž stav vyžaduje nákladnou restauraci. Na obrazech jsou zachyceny náboženské motivy a také některá zákoutí Havlíčkova Brodu.

Smlouvu o bezúplatném převodu kulturní památky schválilo Ministerstvo kultury ČR. Město přislíbilo zpřístupnění tohoto významného díla veřejnosti.

Barokní obrazy (tzv. lunety “ polokruhovité výseče spojené s malbou na nich umístěnou) určené pro brodský klášter (dnes sídlo ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod) nechali mniši augustiniáni namalovat u několika autorů, přičemž volbou místních témat se snažili zavděčit zdejším obyvatelům. Kromě náboženských motivů tedy lunety zachycují i zákoutí města.
Obrazy mají rozměry asi 3 x 2 m. Na svém původním místě kláštera zůstaly i po jeho zrušení v roce 1788, sundány byly zřejmě až na počátku 20. století.