Pondělí, 14. října 2019

ÚZSVM prodal dům v Břeclavi

13.03.2009
ÚZSVM prodal dům v Břeclavi
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), za 1,9 milionu korun prodal v 1. kole výběrového řízení nemovitost v katastrálním území Břeclav.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), za 1,9 milionu korun prodal v 1. kole výběrového řízení nemovitost v katastrálním území Břeclav.

Předmětem prodeje byl rodinný dům s pozemkem, který připadl ÚZSVM z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť. Součástí majetku byly i movité věci, které ÚZSVM na základě znaleckého posudku prodal za více než 23 tisíc korun současně s nemovitostí. Novým majitelem objektu se stal vítěz s nejvyšší nabídkou. ÚZSVM odvedl výtěžek z prodeje do státního rozpočtu.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.