Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM prodal pozemky na Písecku

27.03.2009
ÚZSVM prodal pozemky na Písecku
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Písek (Územní pracoviště České Budějovice), odvedli do státního rozpočtu téměř 1 milion korun, který získali prodejem dvou pozemků ve výběrových řízeních.
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Písek (Územní pracoviště České Budějovice), odvedli do státního rozpočtu téměř 1 milion korun, který získali prodejem dvou pozemků ve výběrových řízeních.

V katastrálním území Písek prodal ÚZSVM ve výběrovém řízení pozemek o výměře 2.793 m2. Nemovitost se nacházela v ochranném pásmu dráhy a byla přístupná pouze přes pozemky jiných vlastníků.

V dalším výběrovém řízení byla prodána vodní plocha o výměře 5.613 m2, která se nachází v katastrálním území Stará Dobev. Jednalo se o část bývalé pískovny, která je součástí ekologicky významného krajinného celku “ regionálního biocentra Dobevský rybník.