Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM sjednotil vlastnické vztahy

26.03.2009
ÚZSVM sjednotil vlastnické vztahy
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedl bezúplatně Městu Litoměřice 2 pozemky v účetní hodnotě přes 1,15 milionu korun. Pozemky o výměře 4.803 m2 se nachází pod místními komunikacemi v Litoměřicích.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedl bezúplatně Městu Litoměřice 2 pozemky v účetní hodnotě přes 1,15 milionu korun. Pozemky o výměře 4.803 m2 se nachází pod místními komunikacemi v Litoměřicích.

Při počáteční lustraci těchto pozemků zjistili zaměstnanci ÚZSVM, že nemovitosti mají tzv. neznámeho vlastníka. ÚZSVM pak následným šetřením a další lustrací dokladů ohlásil pozemky do své příslušnosti hospodaření a poté je bezúplatně převedl Městu Litoměřice.

Komunikace, které jsou na převedených pozemcích, jsou ve vlastnictví Města Litoměřice, a to se stará o jejich údržbu. ÚZSVM převodem pozemků sjednotil vlastníka pozemku a stavby místní komunikace a tím umožnil novému vlastníku účinnější výkon vlastnických práv a povinností.

Předané nemovitosti se nachází ve IV. zóně ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Smlouvy o bezúplatném převodu proto muselo schválit Ministerstvo životního prostředí ČR.