Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM zajistil ošetření stromů

12.03.2009
ÚZSVM zajistil ošetření stromů
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), zajistil provedení zdravotního a bezpečnostního řezu stromů v Poličské ulici ve Svitavách. Cílem tohoto opatření bylo předcházet případným škodám na zdraví a majetku občanů.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), zajistil provedení zdravotního a bezpečnostního řezu stromů v Poličské ulici ve Svitavách. Cílem tohoto opatření bylo předcházet případným škodám na zdraví a majetku občanů.

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu provedl vybraný dodavatel v zimním období vegetačního klidu ošetření 32 stromů, které jsou součástí silniční vegetace v průjezdním úseku frekventované silnice I/34. ÚZSVM tím reagoval na doporučení orgánů ochrany přírody a krajiny.

Celkové náklady akce činily přes 113 tisíc korun.