Pátek, 10. dubna 2020

březen

ÚZSVM prodal areál léčebny

31.03.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získal do státního rozpočtu částku 7,6 milionů korun, která představuje výnos z prodeje nemovitostí.

ÚZSVM předal evangelický kostel a faru v Ostravě

30.03.2009
ÚZSVM, Územní pracoviště Ostrava, dokončil bezúplatný převod evangelického kostela a fary s pozemky v Ostravě farním sborům Českobratrské církve evangelické a Slezské církvi evangelické. ÚZSVM se podařilo dokončit převod kulturní památky po náročném dohledávání nabývacích titulů.

Další hraniční přechod na jihu Čech změnil vlastníka

26.03.2009
Vstup České republiky do schengenského prostoru má své praktické a konkrétní dopady také na jihu Čech. Známý a frekventovaný silniční hraniční přechod Dolní Dvořiště, který se nachází ve směru na rakouské město Linec, přešel do vlastnictví Obce Dolní Dvořiště.

Města na Jesenicku získala hodnotný majetek

25.03.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jeseník (Územní pracoviště Ostrava), dokončil v uplynulých dnech 3 hraničních přechodů, které jsou na státních hranicích s Polskou republikou. Celková hodnota převedeného majetku je 78 milionů korun.

ÚZSVM převedl majetek na hraničním přechodu Střelná

23.03.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vsetín (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně předal Zlínskému kraji nemovitosti na hraničním přechodu Střelná “ Lysá pod Makytou, který se nachází na hranicích se Slovenskou republikou. Zlínský kraj získal do svého vlastnictví 23 pozemkových a stavebních parcel v celkové rozloze 33 tisíc m˛ a také 13 administrativních a technických staveb. Celková účetní hodnota převedeného majetku je téměř 111 milionů korun.

ÚZSVM převedl soubor lunet

19.03.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl 45 lunetových obrazů (olejomaleb na plátně) do vlastnictví Města Havlíčkův Brod. Účetní hodnota souboru obrazů dosahuje částky téměř 2 miliony korun.

ÚZSVM prodal kulturní památku v Bezděkově u Klatov

18.03.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), prodal pozemek v katastrálním území Bezděkov u Klatov, který sousedí s areálem zámeckého parku Bezděkov u Klatov

Hraniční přechod elezná převeden Městu Bělá nad Radbuzou

16.03.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl areál hraničního přechodu elezná Městu Bělá nad Radbuzou. Celková hodnota nemovitého a movitého majetku přesahuje částku 7 milionů korun.

ÚZSVM předal Národnímu památkovému ústavu umělecká díla

12.03.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Olomouc (Územní pracoviště Ostrava), předal Národnímu památkovému ústavu, Územnímu odbornému pracovišti v Olomouci, do správy 8 obrazů různých autorů.

Vysoký výnos z prodeje pozemku na Kladensku

10.03.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal ve výběrovém řízení pozemek o výměře 1.282 m2 v katastrálním území Doksy u Kladna.

ÚZSVM převedl Kmochův dům občanskému sdružení

09.03.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl poslední administrativní objekt po Okresním úřadu Kolín, a to občanskému sdružení Centrum pro seniory. Budovu dosud pro výkon své činnosti využívala Česká školní inspekce.

ÚZSVM bezúplatně převedl majetek v Šumperku

05.03.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Šumperk (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedl Městu Šumperk budovy a pozemky v Lautnerově ulici. Převodem získalo město majetek v účetní hodnotě více než 7 milionů korun.

V areálu hraničního přechodu budou byty

04.03.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), na základě smlouvy o bezúplatném převodu předal areál hraničního přechodu Nová Bystřice Městu Nová Bystřice.

Petrův Dvůr v Netolicích má naději na záchranu

03.03.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl kulturní památku Městu Netolice.

ÚZSVM převedl nemovitosti na hraničním přechodu Rumburk-Neugersdorf

02.03.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedl nemovitosti na hraničním přechodu Rumburk-Neugersdorf, který se nachází ve Šluknovském výběžku na hranicích se Spolkovou republikou Německo.