Pondělí, 21. října 2019

Další hraniční přechod na jihu Čech změnil vlastníka

26.03.2009
Vstup České republiky do schengenského prostoru má své praktické a konkrétní dopady také na jihu Čech. Známý a frekventovaný silniční hraniční přechod Dolní Dvořiště, který se nachází ve směru na rakouské město Linec, přešel do vlastnictví Obce Dolní Dvořiště.
Vstup České republiky do schengenského prostoru má své praktické a konkrétní dopady také na jihu Čech. Známý a frekventovaný silniční hraniční přechod Dolní Dvořiště, který se nachází ve směru na rakouské město Linec, přešel do vlastnictví Obce Dolní Dvořiště.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl obci Dolní Dvořiště nemovitý majetek, jehož hodnota převyšuje 34 milionů korun. Předaný nemovitý majetek v areálu hraničního přechodu Dolní Dvořiště představuje soubor 3 budov, 7 pozemků a další související technické objekty.

Fyzické předání a převzetí nemovitého majetku včetně projektové dokumentace a souvisejících dokladů se uskutečnilo na základě smlouvy o bezúplatném převodu nemovitého majetku, kterou ÚZSVM uzavřel s obcí v souladu s usnesením Vlády ČR.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace