Pondělí, 14. října 2019

ÚZSVM předal Národnímu památkovému ústavu umělecká díla

12.03.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Olomouc (Územní pracoviště Ostrava), předal Národnímu památkovému ústavu, Územnímu odbornému pracovišti v Olomouci, do správy 8 obrazů různých autorů.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Olomouc (Územní pracoviště Ostrava), předal Národnímu památkovému ústavu, Územnímu odbornému pracovišti v Olomouci, do správy 8 obrazů různých autorů.
Šlo např. o obrazy akademické malířky A. Čermákové (Jarní kytice), akademického malíře M. Švabinského (Rozkvetlá růže), akademického malíře A. Markvarta (Bacovské kopce) a akademické malířky M. Rožánkové-Drápkové (Podzim).
ÚZSVM získal tato umělecká díla na základě Usnesení Okresního soudu v Olomouci jako dědictví po významném pedagogovi, který působil na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace