Úterý, 19. listopadu 2019

ÚZSVM převedl Kmochův dům občanskému sdružení

09.03.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl poslední administrativní objekt po Okresním úřadu Kolín, a to občanskému sdružení Centrum pro seniory. Budovu dosud pro výkon své činnosti využívala Česká školní inspekce.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl poslední administrativní objekt po Okresním úřadu Kolín, a to občanskému sdružení Centrum pro seniory. Budovu dosud pro výkon své činnosti využívala Česká školní inspekce.

Objekt v Kolíně “ Kutnohorské ulici je známý jako tzv. Kmochův dům. Část života zde prožil známý hudební skladatel František Kmoch, rodák z nedalekých Zásmuk.

Bezúplatný převod uskutečnil ÚZSVM v souladu s usnesením Vlády ČR. Převod schválilo Ministerstvo financí ČR.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace