Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM bezúplatně předal pozemky letního tábora

26.03.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně předal pozemky v celkové hodnotě téměř 233 tisíc korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně předal pozemky v celkové hodnotě téměř 233 tisíc korun.V závěru roku 2006 požádala Odborová organizace EQUI Bořeň-Svinčice ÚZSVM o převod pozemků, které měla ve výpůjčce, do svého vlastnictví. Šlo o 56 pozemků o výměře téměř 23 tisíc m2, které jsou součástí letního dětského tábora Lubenec. Na většině menších pozemků se nacházejí chatky a budovy, které jsou ve vlastnictví odborové organizace. Největší parcela o výměře více než 20 tisíc m2 je využívána k rekreačním účelům. Všechny zmíněné pozemky byly předány zápisem do katastru nemovitostí.Příslušnost hospodaření k těmto pozemkům připadla ÚZSVM ze zákona, po zrušení okresních úřadů.Dne 30. 6. 2006 vstoupila v platnost novela zákona č. 290/2002 Sb. Od tohoto dne měly odborové organizace, v postavení právnické osoby, nárok bezúplatně nabýt pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou ve svém vlastnictví, jestliže zároveň splnily zákonem stanovené podmínky. O změnu vlastnického práva bylo možno požádat nejpozději do šesti měsíců ode dne účinnosti novely.Děkuji za informování veřejnosti.Bc. Izabela Noveská, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace