Neděle, 26. ledna 2020

Bezúplatný převod administrativní budovy

01.03.2007
Bezúplatný převod administrativní budovy
Zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odboru Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), předali České správě sociálního zabezpečení administrativní budovu v účetní hodnotě téměř 140 milionů korun nacházející se v centru Zlína (třída Tomáše Bati).

Zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odboru Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), předali České správě sociálního zabezpečení administrativní budovu v účetní hodnotě téměř 140 milionů korun nacházející se v centru Zlína (třída Tomáše Bati).Budova o kapacitě cca 330 kancelářských míst byla vystavěna v letech 1947 až 1952. Do roku 2002, kdy přešlo právo hospodaření na ÚZSVM, užíval budovu bývalý Okresní úřad Zlín a do rekonstrukce tzv. Baťova mrakodrapu v roce 2004 se jednalo o největší funkčně užívanou administrativní budovu na území města. Kromě České správy sociálního zabezpečení sídlí v budově Magistrát města Zlína, Úřad práce, ministerstvo vnitra, ÚZSVM, Česká inspekce životního prostředí a Státní fond životního prostředí.Změna příslušnosti hospodařit s tímto majetkem byla realizována v souladu s usnesením Vlády České republiky o majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky.