Sobota, 4. dubna 2020

ÚZSVM bezúplatně předal pozemky letního tábora

26.03.2007
ÚZSVM bezúplatně předal pozemky letního tábora
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně předali pozemky v celkové účetní hodnotě téměř 233 tisíce korun.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně předali pozemky v celkové účetní hodnotě téměř 233 tisíce korun.V závěru roku 2006 požádala Odborová organizace EQUI Bořeň-Svinčice ÚZSVM o převod pozemků, které měla ve výpůjčce, do svého vlastnictví. Šlo o 56 pozemků o výměře téměř 23 tisíc m2, které jsou součástí letního dětského tábora Lubenec. Na většině menších pozemků se nacházejí chatky a budovy, které jsou ve vlastnictví odborové organizace. Největší parcela o výměře více než 20 tisíc m2 je využívána k rekreačním účelům.
Všechny zmíněné pozemky byly zaměstnanci ÚZSVM předány do vlastnictví odborové organizace, a to zápisem do katastru nemovitostí.Příslušnost hospodaření k těmto pozemkům připadla ÚZSVM ze zákona, po zrušení okresních úřadů.
Dne 30. 6. 2006 vstoupila v platnost novela zákona č. 290/2002 Sb. Od tohoto dne měly odborové organizace, v postavení právnické osoby, nárok bezúplatně nabýt pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou ve svém vlastnictví, jestliže zároveň splnily zákonem stanovené podmínky. O změnu vlastnického práva bylo možno požádat nejpozději do šesti měsíců ode dne účinnosti novely.