Středa, 22. ledna 2020

ÚZSVM předal administrativní budovu po okresním úřadu

02.03.2007
ÚZSVM předal administrativní budovu po okresním úřadu
Zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), předali České správě sociálního zabezpečení administrativní budovu (včetně budov garáží) po bývalém okresním úřadu v Ústí nad Orlicí (Smetanova ulice, č. p. 43) v celkové účetní hodnotě 41,565.127 korun.

Zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), předali České správě sociálního zabezpečení administrativní budovu (včetně budov garáží) po bývalém okresním úřadu v Ústí nad Orlicí (Smetanova ulice, č. p. 43) v celkové účetní hodnotě 41,565.127 korun. Spolu s budovou bylo převedeno 6 pozemků v účetní hodnotě 1,048.200 Kč a movitý majetek (vybavení budovy) v celkové hodnotě 4,209.199 korun. Převod byl uskutečněn na základě usnesení Vlády České republiky.Česká správa sociálního zabezpečení je spolu s Úřadem práce další institucí resortu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR většinovým uživatelem objektu, ve kterém dále sídlí Probační a mediační služba ČR, Česká školní inspekce, Český statistický úřad, odbor dozoru Ministerstva vnitra ČR, Krajská veterinární správa, ÚZSVM, odbor dopravy Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Konfederace politických vězňů a Český červený kříž.


Od příštího roku, po realizaci režimu schengenských dohod, bude uvolněné prostory využívat také řídící a administrativní složka cizinecké a pohraniční policie.