Čtvrtek, 20. února 2020

ÚZSVM převzal celkem čtyři zařízení na nelegální výrobu lihu

15.03.2007
ÚZSVM převzal celkem čtyři zařízení na nelegální výrobu lihu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), převzal od Policie ČR, Okresního ředitelství Břeclav, čtyři nelegální zařízení na výrobu lihu. O propadnutí těchto zařízení do vlastnictví státu bylo rozhodnuto v samostatných soudních řízeních Okresního soudu v Břeclavi, a to na základě pravomocných rozsudků.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), převzal od Policie ČR, Okresního ředitelství Břeclav, čtyři nelegální zařízení na výrobu lihu. O propadnutí těchto zařízení do vlastnictví státu bylo rozhodnuto v samostatných soudních řízeních Okresního soudu v Břeclavi, a to na základě pravomocných rozsudků.Jedná se o kompletní zařízení na výrobu lihu, které se skládá z destilačního kotle, nerez elektrického kotle, chladicího válce s měděnou spirálou, plastové nádoby apod. Tato zařízení sloužila k neoprávněné výrobě lihu pálením ovocných přebytků, obilných a vinných kvasů, čímž podle zákona došlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu nedovolené výroby lihu. Zajímavostí je v daném případě původ nelegálních výroben: jedná se o věci zajištěné při domovních prohlídkách v rámci rozsáhlé policejní akce v obci na Břeclavsku.Převzetí a následná likvidace neoprávněně vyrobeného lihu, u kterého byl rovněž uložen trest propadnutí věci, je v kompetenci Celní správy České republiky.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových provede v souladu s předpisy fyzickou likvidaci nelegálních předmětů a zajistí jejich znehodnocení. Následný finanční výnos z odevzdaného šrotu bude odveden do státního rozpočtu.