Čtvrtek, 20. února 2020

ÚZSVM prodal další pozemky

21.03.2007
Jedním z mnoha úkolů ÚZSVM je přednostně zajistit prodej pozemků, na kterých se nacházejí stavby ve vlastnictví osob. Zaměstnanci odboru Odloučené pracoviště Benešov, Územní pracoviště Střední Čechy, od začátku letošního roku podali návrh na vklad do katastru nemovitostí u pěti pozemků.

Jedním z mnoha úkolů ÚZSVM je přednostně zajistit prodej pozemků, na kterých se nacházejí stavby ve vlastnictví osob. Zaměstnanci odboru Odloučené pracoviště Benešov, Územní pracoviště Střední Čechy, od začátku letošního roku podali návrh na vklad do katastru nemovitostí u pěti pozemků. Ve třech případech se jednalo o pozemky pod rekreačními objekty ve vlastnictví fyzických osob (katastrální území Vlkovec), ve dvou případech šlo o pozemky pod stavbami občanské vybavenosti a související manipulační plochy (katastrální území Sedlec u Votic a katastrální území Nesvačily u Bystřice).Pozemky byly realizovány přímým prodejem vlastníkům staveb, a to za ceny v místě a čase obvyklé, v celkové výši téměř 250 tisíce korun. Tato částka bude zaměstnanci ÚZSVM odvedena do státního rozpočtu.