Čtvrtek, 20. února 2020

ÚZSVM prodal hrobové příslušenství městu

27.03.2007
ÚZSVM prodal hrobové příslušenství městu
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Mělník (Územní pracoviště Střední Čechy), prodali do vlastnictví Města Mělník hrobové příslušenství v účetní hodnotě více než 22 tisíce korun. Prodej byl uskutečněn na základě žádosti města, které je vlastníkem hrobu.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Mělník (Územní pracoviště Střední Čechy), prodali do vlastnictví Města Mělník hrobové příslušenství v účetní hodnotě více než 22 tisíce korun. Prodej byl uskutečněn na základě žádosti města, které je vlastníkem hrobu.Uvedený movitý majetek je ojedinělý, neboť jde o hrob výjimečného mělnického rodáka, národního umělce Jaroslava Krombholce, dirigenta Národního divadla v Praze a jeho manželky Marie Tauberové - Krombholcové, operní pěvkyně.Zaměstnanci ÚZSVM prodejem zajistili sjednocení vlastnictví hrobu a hrobového příslušenství a do státního rozpočtu odvedli více než 22 tisíce korun.