Středa, 22. ledna 2020

ÚZSVM získal jako odúmrť zcela nový automobil Renault

22.03.2007
ÚZSVM získal jako odúmrť zcela nový automobil Renault
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), v uplynulých dnech řešil poněkud neobvyklý případ. V rámci odúmrti převzal nový automobil Renault Twingo.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), v uplynulých dnech řešil poněkud neobvyklý případ. V rámci odúmrti převzal nový automobil Renault Twingo. Tato odúmrť byla specifická, protože státu nepřipadl celý majetek zůstavitelky, ale jen ta část, která nebyla zahrnuta v její závěti.Automobil, který zůstavitelka zakoupila jen několik dnů před svým úmrtím, měl v okamžiku převzetí najeto pouhých 75 kilometrů. Společně s uvedeným automobilem připadly státu podílové listy v hodnotě 771 tisíc korun a dále finanční prostředky na účtu ve výši 25 tisíc korun.ÚZSVM řeší ročně několik tisíc případů odúmrtí, z nichž státu připadne nejrůznější nemovitý i movitý majetek, který pak ÚZSVM nabízí nejprve organizačním složkám státu. Výnos z realizace odvádí ÚZSVM do státního rozpočtu.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi, respektive majetkem, vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění.