Sobota, 29. února 2020

březen

ÚZSVM poskytl nebytové prostory České správě sociálního zabezpečení

25.03.2005
Od března letošního roku sídlí Krajská správa sociálního zabezpečení pro Zlínský kraj v nových prostorách administrativní budovy na tř. Tomáše Bati č. p. 3792 ve Zlíně. Prostory poskytl ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Zlín.

ÚZSVM zajistil opravu hráze zámeckého rybníka

21.03.2005
Součástí kulturní památky zámecký park v Raduni je také rybník Vrchní-Zámecký. Nezbytné úpravy hráze a kamenné opěrné zdi v hrázi, které byly značně poničeny v roce 1997 povodní, zajistil v uplynulých měsících ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Opava (Územní pracoviště Ostrava).

ÚZSVM bezúplatně převedl budovu na Město Šumperk

18.03.2005
Budova spisovny bývalého Okresního úřadu v ulici Bratří Čapků v Šumperku přešla z ÚZSVM do vlastnictví Města Šumperk. Majetek města se tak rozšíří o nemovitosti, které byly znalcem oceněny na téměř 6 mil Kč. Převod schválilo Ministerstvo financí ČR, a rovněž tak bylo naplněno Usnesení vlády č. 1235 ze dne 10. prosince 2003.

Starožitnosti putují z ÚZSVM do sbírky Muzea T. G. Masaryka

15.03.2005
V těchto dnech předal ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Rakovník (Územní pracoviště Střední Čechy) několik hodnotných kusů nábytku Muzeu T.G.M. Rakovník. Tento majetek získal stát na základě § 462 Občanského zákoníku tzv. "odúmrtí".

Budovu architekta Gočára převedl ÚZSVM Městu Hradec Králové

14.03.2005

ÚZSVM v roce 2004 převedl nebo prodal majetek státu, čímž přispěl do státní pokladny stamilióny

14.03.2005

Část z půlmilionové odúmrti předal ÚZSVM Puncovnímu úřadu

11.03.2005

Společenský dům ve Vamberku předá ÚZSVM městu

07.03.2005