Pondělí, 14. října 2019

Starožitnosti putují z ÚZSVM do sbírky Muzea T. G. Masaryka

15.03.2005
V těchto dnech předal ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Rakovník (Územní pracoviště Střední Čechy) několik hodnotných kusů nábytku Muzeu T.G.M. Rakovník. Tento majetek získal stát na základě § 462 Občanského zákoníku tzv. "odúmrtí".

Jedná se o starožitný příborník z ořechového dřeva a čalouněnou pohovku ve stylu Art-Déco a další bytové zařízení ve stylu druhého baroka. Nábytek byl ohodnocen částkou v řádu několika desítek tisíc korun. Vzhledem k povaze majetku byl nábytek nejprve nabídnut Ministerstvu kultury ČR, které doporučilo jako vhodnou organizaci k převzetí majetku Muzeum T.G.M. Rakovník. Uvedené věci doplní sbírkový fond muzea a po restaurování budou zpřístupněny široké veřejnosti. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto převodem přispěl k obohacení sbírek rakovnického regionu.


Součástí dědictví je rovněž dům s pozemky, které jsou v současné době formou výběrového řízení nabízeny k prodeji.Izabela Filová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace