Čtvrtek, 21. listopadu 2019

ÚZSVM v roce 2004 převedl nebo prodal majetek státu, čímž přispěl do státní pokladny stamilióny

14.03.2005

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) řešil v roce 2004 převod nebo prodej státního majetku přibližně ve čtyřiceti tisících případech, z nichž většinou šlo o převod nemovitého majetku.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových začal na odstátnění majetku na základě zákona č. 219/2000 Sb., pracovat už několik měsíců po svém vzniku v červenci 2002. V zásadě se jedná o majetek, jehož údržba je velmi nákladná a který stát nepotřebuje. Především nemovitosti přešly pod správu ÚZSVM jako dědictví po okresních úřadech nebo cestou tzv. odúmrti, kdy zemřelá osoba nemá zákonného ani závětního dědice a majetek propadá státu. "Přestože ÚZSVM dostal po okresních úřadech do správy přibližně 220 tisíc nemovitostí, ani počet odúmrtí není zanedbatelný. Jen v uplynulém roce jsme jich řešili asi tři tisíce," vysvětluje ředitelka odbor Majetku v operativní evidenci Ing. Alena Hýsková. Součástí odúmrtí bývají také předměty umělecké hodnoty. Tyto ÚZSVM převádí přímo na Ministerstvo kultury ČR.Proces odstátnění začíná pátráním v archivech. Je totiž nutné dohledat tzv. nabývací tituly, podle kterých se majetek včetně majetkových vztahů identifikuje. Poté je oficiální cestou nejprve nabídnut ostatním organizačním složkám státu. Pokud žádná z těchto složek neprojeví zájem, nabízí se majetek buď zdarma ve veřejném zájmu nebo za vyhláškovou cenu k převodu na obce nebo kraje. Za veřejný zájem je považována taková situace, jež je obvykle definována tak, že se týká potřeb a přání větší skupiny subjektů např. širší okruh obyvatel, obcí a zejména subjektů veřejného práva. Případné zájmy však rovněž musí být v souladu s platnými právními předpisy. Na předních místech bude otázka ochrany života a zdraví lidí, školství a sociální účely atd.Pokud ani v této fázi není o majetek zájem vyhlašuje se výběrové řízení. To se uskuteční obálkovou metodou a jediným a rozhodujícím kritériem je výše nabízené ceny. Více než polovinu převodů v roce 2004 představovaly pozemky pod bytovými domy, které se předávají bezúplatně bytovým družstvům a vlastníkům bytů. V ostatních případech šlo asi ze tří čtvrtin o převody na organizační složky státu nebo kraje a obce. Většinou to byly pozemky pod komunikacemi nebo využívané jako veřejná zeleň. Zbytek byl realizován formou veřejné soutěže. Do státní pokladny tak z těchto přímých prodejů odvedl ÚZSVM finanční částku více než 251 milion korun.Izabela Filová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace