Pátek, 10. dubna 2020

březen

Územní pracoviště ÚZSVM v hlavním městě Praze přispělo v roce 2005 realizací odúmrtí do státního roz

28.03.2006

ÚZSVM změní od 1. dubna 2006 své sídlo v Praze

27.03.2006
ÚZSVM změní od 1. dubna 2006 své sídlo v Praze

Soud exekuci na ÚZSVM zrušil

24.03.2006
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) oznamuje, že mu bylo doručeno nové Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10, kterým se zastavuje exekuce.

Územní pracoviště ÚZSVM České Budějovice přispělo v roce 2005 realizací odúmrtí do státního rozpočtu

23.03.2006

Územní pracoviště ÚZSVM Ostrava přispělo v roce 2005 realizací odúmrtí do státního rozpočtu částkou

23.03.2006

Územní pracoviště ÚZSVM Hradec Králové přispělo v roce 2005 realizací odúmrtí do státního rozpočtu č

23.03.2006

Územní pracoviště ÚZSVM Střední Čechy přispělo v roce 2005 realizací odúmrtí do státního rozpočtu čá

23.03.2006

Územní pracoviště ÚZSVM Plzeň přispělo v roce 2005 realizací odúmrtí do státního rozpočtu částkou 1,

23.03.2006

Územní pracoviště ÚZSVM Ústí nad Labem přispělo v roce 2005 realizací odúmrtí do státního rozpočtu č

23.03.2006

Územní pracoviště ÚZSVM Brno přispělo v roce 2005 realizací odúmrtí do státního rozpočtu částkou víc

23.03.2006

Mimořádná tisková konference k případu uvalení exekuce Obvod. soudem pro Prahu 10 na ÚZSVM

22.03.2006
Mimořádná tisková konference k případu uvalení exekuce Obvod. soudem pro Prahu 10 na ÚZSVM

Tiskové sdělení ÚZSVM č. 4/3/2006

21.03.2006

ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Cheb změní své sídlo

15.03.2006
ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Cheb změní své sídlo

ÚZSVM nepodceňuje problematiku svahových deformací

09.03.2006
ÚZSVM nepodceňuje problematiku svahových deformací

ÚZSVM předešel možnému ohrožení kulturní památky

08.03.2006
ÚZSVM předešel možnému ohrožení kulturní památky

ÚZSVM dokončil převod objektu Uran na Město Liberec

07.03.2006
ÚZSVM dokončil převod objektu Uran na Město Liberec

ÚZSVM prodal kapli sv. Josefa v Zákupech

06.03.2006
ÚZSVM prodal kapli sv. Josefa v Zákupech

ÚZSVM čelí přívalům sněhu

06.03.2006
ÚZSVM čelí přívalům sněhu

Prohlášení k Tiskové zprávě společnosti Diag Human, a. s. ze dne 1. 3. 2006

03.03.2006

ÚZSVM zajišťuje převod pozemků obci a kraji

01.03.2006