Čtvrtek, 21. listopadu 2019

ÚZSVM dokončil převod objektu Uran na Město Liberec

07.03.2006
ÚZSVM dokončil převod objektu Uran na Město Liberec

V uplynulých dnech předal ÚZSVM movité věci v hodnotě 1,7 milionu korun. Statutární město Liberec tak bezúplatně získalo od státu movitý majetek sloužící jako vybavení budovy č. p. 108 na Třídě 1. máje - budova "URAN".


Předmětem převodu je např. vybavení vestibulu, vybavení vrátnice, vybavení údržby a dílny nebo ústředny, ale také věci pevně spojené s budovou jako obklady, digitální ústředna, konzole, žaluzie, stropní ventilátory.


Budovu převedl bezúplatně ÚZSVM na Město Liberec v předchozím období na základě Usnesení vlády č. 1007. Budova slouží Městu k výkonu veřejné správy.