Pátek, 21. února 2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se představuje mladým občanům

23.03.2005


Seznámit studenty s postavením a činnostmi ÚZSVM a odpovědět na jejich dotazy bylo smyslem návštěvy ředitelky odboru Právních služeb Územního pracoviště Hradec Králové, Mgr. Jarmily Čejkové na Střední odborné škole ve Stěžerách u Hradce Králové.Přednáška se uskutečnila 14. března 2005 a byla součástí vyučovací hodiny studijního oboru veřejnosprávní činnost. Ř˜editelka Čejková popsala žákům úkoly a hlavní priority Úřadu v minulém i současném období a zaměřila se na některé konkrétní případy z pohledu Územního pracoviště Hradec Králové ÚZSVM.Mladí lidé po ukončení svého 4letého studia mohou být potencionálními uchazeči o zaměstnání v ÚZSVM, orientace v této problematice je tudíž přínosem pro jejich možné budoucí uplatnění. Hlavním posláním besedy bylo přiblížení zaměření stále ještě poměrně mladé instituce, která však již osvědčila oprávněnost své existence v oblasti ochrany státního majetku.