Sobota, 4. dubna 2020

ÚZSVM bezúplatně převedl budovu na Město Šumperk

18.03.2005
ÚZSVM bezúplatně převedl budovu na Město Šumperk


Budova spisovny bývalého Okresního úřadu v ulici Bratří Čapků v Šumperku přešla z ÚZSVM do vlastnictví Města Šumperk. Majetek města se tak rozšíří o nemovitosti, které byly znalcem oceněny na téměř 6 mil Kč. Převod schválilo Ministerstvo financí ČR, a rovněž tak bylo naplněno Usnesení vlády č. 1235 ze dne 10. prosince 2003.Budova pochází z roku 1990, v té době sloužila jako materiálové středisko odboru školství ONV Šumperk. Rozsáhlou rekonstrukcí, při níž byla přebudována na spisovnu okresního úřadu, prošla v roce 2000 a 2003. Od 1. ledna 2003, po zrušení okresních úřadů, ji ke své činnosti užívalo město a do doby změny zápisu v katastru nemovitostí ji bude město i nadále užívat na základě bezplatné výpůjčky.