Čtvrtek, 21. listopadu 2019

Realizace jednotného informačního systému ÚZSVM ochromí přechodně e-mailovou poštu ÚP Hradec Králové

19.03.2004


Od 20. 3. 2004 bude z důvodu reinstalace a rekonfigurace serverového jádra zcela zastaven provoz LAN ÚP a OP HK, tedy veškeré síťové úlohy, zejména e-mailová pošta. Znovuobnovení provozu bude oznámeno.Nový systém usnadní a urychlí komunikaci všech útvarů organizační složky státu mezi sebou i s vnějším prostředím. Na základě vyhodnocení realizace pilotního projektu Hradec Králové budou do WAN ÚZSVM do 30. 6. 2004 připojena ostatní Územní pracoviště.Všechny odbory Odloučených pracovišť ÚZSVM v sídlech okresů mají být dle schváleného postupu připojeny do 30. 11. 2004.