Pondělí, 27. ledna 2020

ÚZSVM převádí obci rekonstruovaný Domov důchodců sv. Zdislavy

03.03.2004
ÚZSVM převádí obci rekonstruovaný Domov důchodců sv. Zdislavy


Rozsáhlý majetek ve zdravotnictví a sociální péči převzal po okresním úřadu odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí patřící pod Územní pracoviště Hradec Králové Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Přísluší mu hospodařit nejen s areálem Nemocnice ve Vysokém Mýtě, ale také s komplexy domovů důchodců v Červené Vodě, Sloupnici a Ústí nad Orlicí.Areál Domova důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě byl rekonstruován v letech 1997 - 2002. Finančními prostředky na jeho přestavbu v moderní zařízení sociální péče, přesahující částku šedesáti milionů korun, přispělo také Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).ÚZSVM významně pomohl obci Červená Voda také v loňském roce. Zasloužil se o získání dotace ve výši cca deseti milionů korun pro Domov důchodců sv. Zdislavy, jehož je obec zřizovatelem. Dotace, kterou poskytlo MPSV, byla využita na opravu vybavení stravovacího provozu domova.V současné době je na základě žádosti zastupitelstva obce Červená Voda komplex nemovitostí sloužících činnosti Domova důchodců sv. Zdislavy bezúplatně převáděn na obec. Společnými silami ÚZSVM a obce se tak podařilo v geograficky odříznuté a ekonomicky slabší části okresu Ústí nad Orlicí vybudovat zařízení, které lidem umožní důstojné prožití posledních let života.