Pondělí, 6. dubna 2020

březen

Město chce získat proluku

28.03.2011
Po letech jednání se přiblížil převod pozemků v takzvané proluce mezi ulicemi FÁĽgnerovou a Dr. E. Beneše z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město Bruntál.

Bývalý přechod Studánky má nového majitele

23.03.2011
Stavby a pozemky na bývalém česko-rakouském hraničním přechodu Studánky mají nového majitele. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových prodal dvě budovy a 13 pozemků za 7,1 miliónu korun. Informovala o tom Jana Rennerová z úřadu.

Stavby na bývalém přechodu Studánky mají nového majitele

22.03.2011
Stavby a pozemky na bývalém česko-rakouském hraničním přechodu Studánky mají nového majitele. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových prodal dvě budovy a 13 pozemků za 7,1 milionu korun, informovala Jana Rennerová z úřadu.

Severočeské muzeum získalo staré bankovky a mince

22.03.2011
Jedenapadesát starých a velmi dochovaných papírových bankovek a 175 mincí získalo Severočeské muzeum v Liberci po zemřelé ženě.

V majetku po zemřelé objevili mince z Rakouska - Uherska

22.03.2011
Sbírky libereckého Severočeského muzea obohatí album starých bankovek a mincí, které po sobě zanechala žena z Liberce, jež zemřela bez dědiců, a její majetek tak připadl státu.

Lesy s neznámým vlastníkem připadly Lesům ČR

17.03.2011
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) předal státnímu podniku Lesy ČR několik hektarů lesů.

Vláda souhlasila s převodem vybraných budov na státní úřady

16.03.2011
Vláda dnes souhlasila s návrhem ministerstva financí převést kancelářské budovy v Plzni na ministerstvo spravedlnosti, administrativní budovy v Pelhřimově na Českou správu sociálního zabezpečení a objekt v Přerově na Úřad práce v Přerově.

Město bezplatně získalo od státu pozemky

08.03.2011
Už nic nebrání rozsáhlé obnově lokality na okraji největšího sídliště v Uherském Brodě s využitím finančních prostředků z evropských fondů. Ke značnému usnadnění úpravy koryta Vinohradského potoka a regenerace okolní zeleně dojde převodem téměř 1300 metrů čtverečních pozemků, které od státu získalo město Uherský Brod.

Stát bezúplatně převedl pozemky

07.03.2011
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v minulých dnech bezúplatně převedl v okresu Louny pozemky o celkové rozloze 513 tisíc metrů čtverečných, jejichž celková účetní hodnota převyšuje 3,4 milionu korun.

Nádobíčko výrobců drog předali k likvidaci

03.03.2011
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, (ÚZSVM), odbor Odloučené pracoviště Domažlice, předal za loňský rok Ministerstvu vnitra ČR celkem 132 movitých věcí. Jednalo se o věci, které sloužily k nedovolené výrobě a držení omamných nebo psychotropních látek a jedů. Jednalo se např. o konopí, metamfetamin, injekční stříkačky, teploměry, digitální váhy, propanbutanové lahve či nádoby.

Svitavy dostaly od státu park

02.03.2011
Park o výměře více než 11 tisíc m2 v hodnotě téměř 7,5 miliónu korun bezúplatně převedl městu Svitavy Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Pozemky, o které se stará město Nová Včelnice, sjednotí dar od státu

02.03.2011
Ke sjednocení městských pozemků v Nové Včelnici přispěli tamní zastupitelé schválením uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Stříkačky, konopí i metamfetamin

28.02.2011
Konopí, metamfetamin, injekční stříkačky, ale i teploměry, nádoby, digitální váhy a propanbutanové lahve. Tyto a další prostředky sloužící k výrobě drog, které v rámci trestních řízení propadly státu, předalo ministerstvu vnitra k likvidaci domažlické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Za loňský rok to bylo celkem 132 movitých věcí, které sloužily k výrobě a k držení omamných nebo psychotropních látek a jedů.