Sobota, 29. února 2020

březen

Územní pracoviště Brno se přestěhovalo

30.03.2011
Ke dni 21. 3. 2011 došlo ke změně sídla Územního pracoviště Brno (ÚZSVM) z adresy Orlí 27, 601 70 Brno na Příkop 11, 604 47 Brno. Běžný provoz pro veřejnost bude opět zahájen v pátek 1. 4. 2011.

ÚZSVM předal lesní pozemky

28.03.2011
Pozemky v účetní hodnotě více než 2,2 milionu korun bezúplatně převedl státnímu podniku Lesy ČR ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rakovník (Územní pracoviště Střední Čechy).

Nemovitosti na bývalém hraničním přechodu Studánky prodány

22.03.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), za více než 7,1 milionů korun prodal majetek na bývalém silničním hraničním přechodu Studánky.

ÚZSVM převedl šperky a sbírkové předměty

21.03.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), vyřešil nově zjištěné dědictví, jehož předmětem bylo množství cenných movitých věcí.

Pozemky pod komunikacemi získal kraj

20.03.2011
ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, bezúplatně předal Ústeckému kraji celkem 29 pozemků pod komunikacemi v okresech Chomutov, Litoměřice a Teplice. Účetní hodnota předaných nemovitostí je téměř 3,5 milionu korun.

ÚZSVM předal Lesům ČR pozemky za 3,4 milionu korun

15.03.2011
ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, předal státnímu podniku Lesy České republiky 19 pozemků, jejichž účetní hodnota převyšuje 3,4 miliony korun. Pozemky se nacházejí v okresech Česká Lípa a Chomutov.

ÚZSVM převedl majetek Základní škole Maltézských rytířů

14.03.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl budovy a příslušné pozemky v katastrálním území Kladno “ Kročehlavy do vlastnictví Základní školy Maltézských rytířů Kladno. Účetní hodnota majetku činí bezmála 3 miliony korun.

Územní pracoviště Brno přesídlí od 1. 4. 2011 na novou adresu

13.03.2011
ÚZSVM, Územní pracoviště Brno, oznamuje, že ve dnech 16. - 31. 3. 2011 se stěhuje do nového sídla, přičemž v tomto termínu bude provoz pracoviště omezen. Stěhování se týká zaměstnanců z adres Orlí 27 a Koliště 17.

Pozemky pod komunikacemi do majetku obcí a Libereckého kraje

09.03.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Semily (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl 37 pozemků pod komunikacemi o celkové rozloze 37.581 m. Účetní hodnota majetku, který ÚZSVM v okrese Semily převedl osmi obcím, třem městům a Libereckému kraji, přesahuje 645 tisíc korun.

ÚZSVM pokračuje ve sjednocování vlastnictví

08.03.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště ďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl další pozemky pod komunikacemi, lesní pozemky a pozemky pod vodními toky.

Další pozemky v dobývacím prostoru prodány

07.03.2011
Za bezmála 2 miliony korun prodal pozemky v dobývacím prostoru Bohdaneč ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kutná Hora (Územní pracoviště Střední Čechy).

Bezúplatné převody pozemků na Lounsku

06.03.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl pozemky o celkové rozloze 513.265 m2, jejichž celková účetní hodnota převyšuje 3,4 milionu korun.

ÚZSVM převedl pozemky ve veřejném zájmu

01.03.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště (Územní pracoviště Brno), převedl ve veřejném zájmu městu Uherský Brod pozemky o rozloze 1.292 m.

ÚZSVM převedl bezúplatně park městu Svitavy

28.02.2011
Park o celkové výměře více než 11 tisíc m2, jehož účetní hodnota je téměř 7,5 milionů korun, bezúplatně převedl městu Svitavy ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové).