Sobota, 29. února 2020

březen

ÚZSVM převedl majetek propadlý státu

30.03.2011
ÚZSVM převedl majetek propadlý státu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), převedl majetek propadlý státu v hodnotě více než 1,6 milionu korun Celnímu ředitelství Hradec Králové.

Likvidace výpočetní a záznamové techniky

29.03.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), obdržel trestní příkaz Okresního soudu v Prachaticích, na jehož základě mimo jiné propadlo státu 70 kusů paměťových karet, PC RETA Computer Systém Partner, USB flash disc zn. Lexar a 3 CD s obsahem protipirátského softwaru.

ÚZSVM předal lesní pozemky

28.03.2011
ÚZSVM předal lesní pozemky
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rakovník (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl státnímu podniku Lesy ČR pozemky v účetní hodnotě více než 2,2 milionu korun.

Dědictví na Nymbursku prodáno

27.03.2011
Dědictví na Nymbursku prodáno
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nymburk (Územní pracoviště Střední Čechy), za bezmála 2,8 milionu korun prodal ve výběrovém řízení nemovitosti a movité věci v katastrálním území Nymburk.

Výnos ze dvou pozemků přesahuje 3 miliony korun

23.03.2011
Výnos ze dvou pozemků přesahuje 3 miliony korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pardubice (Územní pracoviště Hradec Králové), za kupní cenu 2,1 milionů korun prodal pozemek v obci a katastrálním území Rybitví.

Územní pracoviště Brno přesídlí od 1. 4. 2011 na novou adresu

22.03.2011
Územní pracoviště Brno přesídlí od 1. 4. 2011 na novou adresu
ÚZSVM, Územní pracoviště Brno, oznamuje, že ve dnech 16. “ 31. 3. 2011 se stěhuje do nového sídla, přičemž v tomto termínu bude provoz pracoviště omezen. Stěhování se týká zaměstnanců z adres Orlí 27 a Koliště 17.

Nemovitosti na bývalém hraničním přechodu Studánky prodány

22.03.2011
Nemovitosti na bývalém hraničním přechodu Studánky prodány
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), za více než 7,1 milionů korun prodal majetek na bývalém silničním hraničním přechodu Studánky.

ÚZSVM převedl šperky a sbírkové předměty

21.03.2011
ÚZSVM převedl šperky a sbírkové předměty
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), vyřešili nově zjištěné dědictví, jehož předmětem bylo množství cenných movitých věcí.

Pozemky pod komunikacemi získal kraj

20.03.2011
Pozemky pod komunikacemi získal kraj
ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, předal Ústeckému kraji celkem 29 pozemků pod komunikacemi v okresech Chomutov, Litoměřice a Teplice. Účetní hodnota předaných nemovitostí je téměř 3,5 milionu korun.

Zchátralá barokní sýpka prodána ve výběrovém řízení

17.03.2011
Zchátralá barokní sýpka prodána ve výběrovém řízení
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal ve výběrovém řízení zemědělskou stavbu v katastrálním území Hospozín. Jedná se o pozdně barokní sýpku z roku 1780, která je evidovaná v rejstříku nemovitých kulturních památek.

ÚZSVM zlikvidoval věci z trestné činnosti

16.03.2011
ÚZSVM zlikvidoval věci z trestné činnosti
ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Uherské Hradiště (Územní pracoviště Brno), připadlo na základě Usnesení Okresního soudu 166 triček. Jednalo se o trička neoprávněně označená ochrannou známkou zn. REPLAY, které byly zabrány podle trestního zákona.

ÚZSVM předal Lesům ČR pozemky za 3,4 milionu korun

15.03.2011
ÚZSVM předal Lesům ČR pozemky za 3,4 milionu korun
ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, předal státnímu podniku Lesy České republiky 19 pozemků v účetní hodnotě převyšující 3,4 miliony korun. Pozemky se nacházejí v okresech Česká Lípa a Chomutov.

ÚZSVM převedl majetek Základní škole Maltézských rytířů

14.03.2011
ÚZSVM převedl majetek Základní škole Maltézských rytířů
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl budovy a příslušné pozemky v katastrálním území Kladno-Kročehlavy do vlastnictví Základní školy Maltézských rytířů Kladno.

ÚZSVM převedl pozemky na Benešovsku Středočeskému kraji

02.03.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), převedl Středočeskému kraji celkem 46 pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy, které se nacházejí ve 14 katastrálních územích okresu Benešov. Celková výměra pozemků je 26. 236 m2 a účetní hodnota téměř 237 tisíc korun. Převod proběhl ve spolupráci s bývalou Správou a údržbou silnic Benešov a Krajským úřadem Středočeského kraje.