Středa, 27. května 2020

ÚZSVM převedl majetek propadlý státu

30.03.2011
ÚZSVM převedl majetek propadlý státu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), převedl majetek propadlý státu v hodnotě více než 1,6 milionu korun Celnímu ředitelství Hradec Králové.

Jednalo se o 4.995 litrů alkoholu, 92.757 litrů motorové nafty, 1.580 litrů minerálních olejů a 4 tisíce kusů cigaret.

Movité věci připadly státu na základě rozhodnutí celních úřadů o propadnutí nebo zabrání věcí, kdy se vlastníkem stává stát podle zákona o spotřebních daních. ÚZSVM pak v souladu se zákonem o majetku státu tyto věci převádí administrativním úkonem celním orgánům.