Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM převedl majetek Základní škole Maltézských rytířů

14.03.2011
ÚZSVM převedl majetek Základní škole Maltézských rytířů
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl budovy a příslušné pozemky v katastrálním území Kladno-Kročehlavy do vlastnictví Základní školy Maltézských rytířů Kladno.

Účetní hodnota majetku činí bezmála 3 miliony korun.

Převedené nemovitosti budou sloužit výhradně ke vzdělávací a výchovné činnosti a pomohou k dalšímu rozvoji školy, která spoluvytváří soustavu základních škol ve statutárním městě Kladně.

O bezúplatný převod požádala škola s podporou svého zřizovatele, kterým je Suverénní řád Maltézských rytířů “ České velkopřevorství.