Pondělí, 14. října 2019

ÚZSVM převedl šperky a sbírkové předměty

21.03.2011
ÚZSVM převedl šperky a sbírkové předměty
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), vyřešili nově zjištěné dědictví, jehož předmětem bylo množství cenných movitých věcí.

Usnesením Okresního soudu v Liberci připadlo ÚZSVM jako odúmrť dědictví po zemřelé. Při likvidaci majetku v bytě zůstavitelky byly nalezeny další dobře uschované cenné předměty, které nebyly při prvním soupisu majetku nalezeny. K nově nelezenému majetku přibyla papírová platidla, mince, porcelánové sošky, zlaté a stříbrné šperky, hodinky atd.

Zlaté a stříbrné šperky (např. 8 karátový prstýnek, 14 karátové hodinky či 14 karátové řetízky) v celkové hodnotě téměř 17 tisíc korun předal ÚZSVM Puncovnímu úřadu v Praze.

Album s 51 kusy papírových platidel a 175 kusy mincí ÚZSVM bezúplatně převedl příspěvkové organizaci Severočeské muzeum v Liberci. Většina předaných bankovek je v dobrém stavu, některé kusy bankovek nebyly v oběhu, část bankovek je špinavých nebo potrhaných, některé kusy jsou úředně znehodnoceny vyražením slova SPECIMEN. Většina mincí je stříbrná, převažují mince rakousko-uherské s hlavou Františka Josefa I. Jedná se o movité věci sbírkové povahy. Souhrnná cena předaných mincí je téměř 27 tisíc korun.

Ostatní movité věci se již podařilo z velké části prodat. Šlo např. o deskový fotoaparát COMPUR se stativem, dalekohled v pouzdru Meopta, fotoaparát v hnědém pouzdru Meopta, porcelánové sošky Maurů nebo malé rádio Talisman Tesla.

Finanční hotovost získanou prodejem movitých věcí odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.