Úterý, 19. listopadu 2019

Zchátralá barokní sýpka prodána ve výběrovém řízení

17.03.2011
Zchátralá barokní sýpka prodána ve výběrovém řízení
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal ve výběrovém řízení zemědělskou stavbu v katastrálním území Hospozín. Jedná se o pozdně barokní sýpku z roku 1780, která je evidovaná v rejstříku nemovitých kulturních památek.

Přínosem státního rozpočtu z tohoto prodeje je nejenom získaná kupní cena 10 tisíc korun, ale také značná úspora rozpočtových prostředků státu na údržbu nemovitosti a plnění povinností vlastníka dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Značně zchátralou zemědělskou stavbu získal ÚZSVM jako tzv. odúmrť.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.