Sobota, 29. února 2020

březen

Sakrální předměty obohatí sbírku muzea

30.03.2012
Sakrální předměty obohatí sbírku muzea
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Přerov (Územní pracoviště Ostrava), převzal 10 bronzových odlitků křížů Ježíše Krista. Sakrální předměty pocházely z trestné činnosti a nepodařilo se dohledat jejich majitele.

Právní zastupování ÚZSVM v roce 2011

29.03.2012
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“), zastupuje stát podle zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zejména před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek státu (dále jen „OSS“).

Dědictví na Příbramsku prodáno

29.03.2012
Dědictví na Příbramsku prodáno
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal ve výběrovém řízení rodinný dům s pozemky v katastrálním území Rtišovice za 407 tisíc korun.

Ve spalovně shořelo 150 kg tabáku

28.03.2012
Ve spalovně shořelo 150 kg tabáku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Přerov (Územní pracoviště Ostrava), převzal 996 balíčků cigaretového tabáku, což představuje váhu asi 150 kg. Zajištěný tabák pocházel z trestné činnosti. Důvodem zabrání majetku bylo porušení zákona o spotřebních daních.

ÚZSVM převedl pozemek v přírodní rezervaci

27.03.2012
ÚZSVM převedl pozemek v přírodní rezervaci
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), převedl pozemek v katastrálním území Veltruby o výměře téměř 29 tisíc m2 Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky. Pozemek se nachází přímo uprostřed přírodní rezervace Veltrubský luh a jedná se o slepé rameno Labe.

Rozsáhlé dědictví v Jizerských horách

26.03.2012
Rozsáhlé dědictví v Jizerských horách
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal v 1. kole výběrového řízení nemovitosti za nejvyšší nabídku, a to za více než 5,1 milionu korun.

Letos uplyne 110 let od založení budovy hejtmanství v Teplicích

26.03.2012
Letos uplyne 110 let od založení budovy hejtmanství v Teplicích
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), sídlí ve 110 let staré budově. Objekt sloužil od roku 1902 hejtmanství i okresnímu úřadu. Po zániku okresních úřadů převzal budovu do své správy ÚZSVM, který v roce 2004 zajistil obnovu její fasády.

Krásensko získalo od státu plochu pro sport a rekreaci

23.03.2012
Krásensko získalo od státu plochu pro sport a rekreaci
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vyškov (Územní pracoviště Brno), převedl obci Krásensko bezúplatně a ve veřejném zájmu pozemek o celkové výměře téměř 2,5 tisíce m2.

Dnes byl oficiálně zahájen provoz Domu Šance a pracovní terapeutické dílny

22.03.2012
Dnes byl oficiálně zahájen provoz Domu Šance a pracovní terapeutické dílny
Dnes byl oficiálně zahájen provoz Domu Šance a pracovní terapeutické dílny. Po dlouhém hledání, kdy občanské sdružení oslovilo také všechny pražské městské části včetně Magistrátu hl. m. Prahy, Projekt Šance až díky ÚZSVM, Územnímu pracovišti Praha, získal do užívání vyhovující nebytové prostory v Praze 10 na Moskevské ulici č. 13.

ÚZSVM pečuje o zajištěné věci

22.03.2012
ÚZSVM pečuje o zajištěné věci
Jednou z činností ÚZSVM je také správa zajištěného majetku podle zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Jedná se o movité věci, motorová vozidla i nemovitosti, u nichž existuje vážné podezření, že jsou spojeny s trestnou činností.

ÚZSVM předal policii výbavu zlodějů aut

21.03.2012
ÚZSVM předal policii výbavu zlodějů aut
ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předal Zápisem o změně příslušnosti hospodařit movitý majetek Policii ČR, Službě kriminální policie a vyšetřování v Ústí nad Labem.

ÚZSVM předal budovu Tržnice novým majitelům

20.03.2012
ÚZSVM předal budovu Tržnice novým majitelům
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy), předal novým vlastníkům budovu v Příbrami známou pod názvem Tržnice. Prostory objektu jsou dodnes využívány jako hygienické zázemí pro občany, v minulosti zde byla provozována na základě uzavřené nájemní smlouvy herna a bar.

Ideální polovina domu na Pelhřimovsku prodána

19.03.2012
Ideální polovina domu na Pelhřimovsku prodána
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice), prodal ve výběrovém řízení majetek v obci a katastrálním území Mnich za 72 tisíc korun.

ÚZSVM zlikvidoval videokazety

19.03.2012
ÚZSVM zlikvidoval videokazety
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), zlikvidoval videokazety s nahrávkami erotických filmů.

ÚZSVM přispěl k zachování poštovních služeb

16.03.2012
ÚZSVM přispěl k zachování poštovních služeb
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), prodal České poště objekt na sídlišti Hvězdárna v Jindřichově Hradci.

Mince z vykradených poštovních zásilek poslouží jako osvětový materiál

15.03.2012
Mince z vykradených poštovních zásilek poslouží jako osvětový materiál
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), daroval České národní bance celkem 139 kusů zahraničních mincí.

Kulturní památka z 19. století převedena městu

14.03.2012
Kulturní památka z 19. století převedena městu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rychnov nad Kněžnou (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl Městu Rokytnice v Orlických horách kapli Panny Marie s pozemkem o velikosti 40 m². Současně ÚZSVM převedl také pozemek pod pomníkem padlým vojákům I. světové války. Účetní hodnota majetku přesahuje 900 tisíc korun.

ÚZSVM bezúplatně převedl historickou budovu sýpky

13.03.2012
ÚZSVM bezúplatně převedl historickou budovu sýpky
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Mladá Boleslav (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl nemovitou kulturní památku městu Bělá pod Bezdězem.

Velké množství alkoholu zlikvidováno

12.03.2012
Velké množství alkoholu zlikvidováno
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), v roce 2011 nabyl celkem 610 litrů alkoholu, a to na základě rozhodnutí Celního úřadu Prostějov a Celního úřadu Frýdek – Místek.

ÚZSVM převedl pozemky s kolejištěm

09.03.2012
ÚZSVM převedl pozemky s kolejištěm
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary, referát Sokolov (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl 2 pozemky státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. Pozemky o celkové výměře 10.214 m2 se nacházejí v katastrálním území Dolní Chodov, obec Chodov a v katastrálním území Nové Sedlo u Lokte, obec Nové Sedlo.