Pátek, 29. května 2020

Kačlehy získaly po 70 letech zpět kapli

06.03.2013
Kačlehy (Mladá fronta DNES) - Zdobí střed vesnice a hostí i kulturní akce. Historicky cenná kaple Panny Marie se vrátila po téměř 70 letech do vlastnictví obce Kačlehy na Hradecku. Stavbu z roku 1804 vlastnil dlouhou dobu stát. Od roku 1958 kaple figuruje na seznamu nemovitých kulturních památek. „Jsme rádi, že se kaple stala naším vlastnictvím. Dlouhá léta nebylo jasné, kdo je majitelem, a chátrala. Počítáme s tím, že provedeme její celkovou obnovu. Jako vlastník už můžeme usilovat o získání dotace,“ uvedl starosta Vojtěch Albrecht.
​V kapli jsou různé kulturní akce. Ke společenským účelům bude sloužit nadále. „Naposledy jsme tu s úspěchem uspořádali vánoční koncert. Mezi diváky byli i obyvatelé sousedních obcí,“ dodal starosta.
 
Právo hospodařit se stavbou ve středu obce měl národní výbor, který byl zrušen před více než dvaceti lety. Zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prověřili archivní prameny, z nichž vyplývalo, že kapli od roku 1834 vlastnila obec. V roce 1945 po pozemkové reformě získaly Kačlehy do vlastnictví i místní náves. Se změnou společenských poměrů byl po roce 1948 majetek zestátněn. Po upozornění se Kačlehy k tomuto majetku přihlásily.
 
Foto popis| Obec plánuje kapli Panny Marie opravit
Foto autor| Foto: archiv Kačlehy
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - jižní Čechy