Pátek, 29. května 2020

Kapli po 70 letech vrátili obci

06.03.2013
Kačlehy (Jindřichohradecký deník) – Jindřichohradecké odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vyjasnilo vlastnické právo k historicky cenné kapli a části návsi v obci Kačlehy. Památka se tak po téměř 70 letech vrátila do majetku obce.

​„Kapli Panny Marie z roku 1804 a pozemek o výměře 1,4 hektaru ve středu obce nedaleko Jindřichova Hradce vlastnil dlouhá léta stát. Právo hospodařit s tímto majetkem měl národní výbor, který byl zrušen před více než dvaceti lety,“ vysvětluje vedoucí komunikace ÚZSVM Robert Hurt.

Dále uvedl, že zaměstnanci úřadu prověřili archivní prameny, z nichž vyplývalo, že kapli Panny Marie od roku 1834 vlastnila obec.

„V roce 1945 po pozemkové reformě získala obec Kačlehy do vlastnictví i místní náves. A se změnou společenských poměrů byl po roce 1948 majetek zestátněn,“ doplňuje Robert Hurt.
 
Po upozornění pracovníků ÚZSVM se Kačlehy k tomuto majetku přihlásily.
Od roku 1958 figuruje kaple Panny Marie na seznamu nemovitých kulturních památek. „Kaple je dominantou obce. Jsme proto rádi, že se stala naším vlastnictvím. Protože dlouhá léta nebylo jasné, kdo je majitelem a kaple chátrala. Počítáme s tím, že provedeme její celkovou obnovu. Jako vlastník již můžeme usilovat o získání dotace na rekonstrukci,“ zmínil starosta Kačleh Vojtěch Albrecht.
 
V kapli se konají různé kulturní akce. Ke společenským účelům bude sloužit nadále. „Naposledy jsme tu uspořádali vánoční koncert, který měl velký úspěch. Mezi diváky byli i obyvatelé sousedních obcí,“ doplnil starosta.
 
Foto popis| KAPLE V KAČLEHÁCH opět patří obci.
Foto autor| Foto: ÚZSVM
Region| Jižní Čechy