Pátek, 29. května 2020

Stát převedl městu Králíky hrobku rodiny Rotterů

26.03.2013
Hradec Králové (kralovehradeckenovinky.cz) Stát převedl bezúplatně a ve veřejném zájmu hrobku rodiny Rotterů na hřbitově v Králíkách do vlastnictví města Králíky.Kralovehradeckenovinky.cz o tom infomoval Robert Hurt, mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Převod udělalo konkrétně Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí Územního pracoviště Hradec Králové.
​Stavba hrobky tvoří jednu z dominant městského hřbitova. Město Králíky hodlá zažádat Ministerstvo kultury ČR o zápis stavby na seznam kulturních památek.
 
Ferdinand Amand Rotter (1867-1870) byl roce 1864 byl zvolen  prvním předsedou okresního zastupitelstva. Zasloužil se o rozvoj a zpracovávání bavlny, tkalcovství a textilního průmyslu, zřídil řezbářskou školu. Za zásluhy o rozvoj okresu byl v roce 1898 jmenován řádovým rytířem Františka Josefa I.