Pondělí, 17. února 2020

Kostel sv. Anny již patří obci Částkov

26.03.2013
Tachov - Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Tachov (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedli do vlastnictví obce Částkov kostel zapsaný v seznamu kulturních památek.
Předmětem převodu byla stavba kostela sv. Anny v katastrálním území Částkov u Tachova. Kostel byl postaven kolem roku 1718 a patřil do majetku rodiny Windischgrätzů. V roce 1945 byl na základě dekretů prezidenta republiky E. Beneše zkonfiskován a jeho vlastníkem se stal stát.
 
Součástí převodu byla i příslušná stavební parcela. Obec Částkov i nadále zachová církevní obřady, které se v kostele konají.
 
  
Děkuji za informování veřejnosti.
 
 
 v z. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace