Pondělí, 24. února 2020

Dětské dopravní hřiště převedl ÚZSVM městu Chomutov

21.03.2013
Dětské dopravní hřiště převedl ÚZSVM městu Chomutov
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl do vlastnictví města Chomutov dětské dopravní hřiště v hodnotě téměř 11,7 milionu korun.
Předmětem převodu byl rozsáhlý nezastavěný pozemek o výměře 16.902 m2 tvořený zelení, dopravním hřištěm a cvičnými jízdními plochami v katastrálním území Chomutov II. Pozemek se nachází uvnitř oploceného areálu se sportovními plochami a je přístupný mateřským a základním školám, i široké veřejnosti v rámci dopravní výchovy.